Termasuk dalam apa yang disebut dalam pembahagian bencana lisan ialah larangan bernyanyi dan bersyair.

Yang dilarang dari bernyanyi dan bersyair ialah yang mengandungi bahan-bahan yang tercela daripada keduanya seperti nyanyian-nyayian dan syair-syair yang memuatkan kata-kata yang diharamkan, ataupun yang mengajak kepada melakukan sesuatu yang haram, memuja-muja masa muda seseorang yang tertentu, mengejek-ejek orang, menyerupai kaum wanita, menaikkan semangat untuk melakukan kejahatan, ataupun menggalakkan supaya bercampur gaul dengan orang-orang yang rosak akhlaknya, atau yang suka bergurau melampaui batas, atau yang menghabiskan masa dalam perkara itu atau sebagainya.

Semua nyanyian-nyanyian dan syair-syair yang berunsur dari perkara-perkara yang disebutkan ini adalah dilarang. Selain dari yang tersebut dihukumkan mubah atau harus.