Telah bersabda Rasulullah s.a.w.:

“Tiada seorang jin atau manusia atau benda apapun yang mendengar suara panggilan azan itu, melainkan dia akan menyaksikannya di Hari Kiamat kelak.”

Sabdanya lagi:

“Apabila kamu mendengar suara azan, maka ucapkanlah sepertimana yang diucapkan oleh muazzin itu sendiri.”

Menyahut azan sama seperti kata-kata muazzin itu adalah dituntut dan sunnat, kecuali pada haiyalataini (dua haiya ala) maka hendaklah dijawab dengan kata:

“Tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah”

Dan pada kata-kata “Qadqamatis-Solah” dijawab pula:

“Semoga Allah mendirikannya (sembahyang) dan mengekalkannya.”

Dan pada kata-kata: “Ash-Solatu Khairun Minan-naum” pula dijawab:

“Engkau telah berkata benar dan berbakti”

Sesudah azan, hendaklah ia membaca:

“Ya Allah, Tuhannya doa yang sempurna ini, dan juga shalat yang berdiri ini. Kurniakanlah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi serta kehormatan. Dan bangkitkanlah dia pada tempat yang  terpuji (Maqam Mahmud) yang Engkau janjikan baginya.”