Rasulullah s.a.w. telah melarang seseorang dari memasuki sembahyang, sedangkan dia menahan dari buang air kecil atau buang air besar, atau orang yang memakai khuf (sepatu) yang sempit sebab semua itu akan mengganggu kekhusyu’annya dalam sembahyang. Begitu juga orang yang terlalu lapar atau yang terlalu susah hati.

Mengenai orang yang lapar, ada sebuah sabda Rasulullah s.a.w.:

Apabila hidangan makan malam telah tersedia dan sembahyang hendak dimulakan, maka hendaklah kamu memulakan dengan memakan hidangan itu dahulu.”

Mengenai menutup mulut dengan kain pula, sabdanya yang bermaksud: Bahawa Rasulullah s.a.w. telah melarang seseorang yang menutup mulutnya di dalam sembahyang.

Al-Hasan pula berkata: setiap orang yang bersembahyang sedangkan hatinya tidak hadir bersamanya, maka dia lebih dekat kepada mendapat siksaan.

Seterusnya dimakruhkan atas orang yang sembahyang itu meniup ke tanah ketika dalam bersujud, atau tangannya bermain-main dengan batu di tanah itu, ataupun dia bersandar di tembok sewaktu berdiri dalam sembahyang.

Sebahagian para salaf melarang empat perkara dalam sembahyang:

  1. Menoleh-noleh ke kanan-kiri.
  2. Menyapu-nyapu muka.
  3. Merata-ratakan batu.
  4. Bersembahyang di tempat lalu lintas orang ramai.