Keterlanjuran kawan di dalam agamanya boleh ditegur secara lemah-lembut dengan jalan nasihat, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Jika kawan itu terus tidak mengendahkan nasihat, maka menurut pendapat para salaf, hendaklah memutuskan perhubungan dengannya.

Setengah yang lain berpendapat boleh diteruskan perhubungan dan rasa kasih sayang dengannya, tetapi harus membenci segala kelakuannya yang buruk itu.

Adapun ketelanjurannya terhadap diri kamu meskipun membosankan, tiada diragukan lagi utamanya dimaafkan dan menanggung dengan penuh daya-upaya segala kesalahannya itu. Malah harus dibalas dengan cara yang baik, ataupun mengharapkan sesuatu keuzuran daripadanya, sama ada dalam waktu yang dekat mahupun jauh.

Ada orang berkata: Sewajarnyalah anda mencari alasan bagi keterlanjuran sahabatmu itu hingga 70 macam alasan (keuzuran). Andaikata jiwamu tiada dapat menerima alasan itu, maka jangan disalahkan orang lain melainkan dirimu sendiri. Katakanlah kepada dirimu ketika itu: Alangkah kerasnya hatimu itu. Sahabatmu mengemukakan keuzurannnya hingga 70 kali, kamu masih tidak mahu menerimanya Sebenarnya engkaulah yang tercela dan bukan sahabatmu!

Al-Ahnaf berkata: Hak seseorang sahabat atasmu ialah agar kamu menanggung tiga macam perkara, iaitu:

(1) Penganiayaan disebabkan kemarahannya

(2) Penganiayaan disebabkan perubahan keadaannya

(3) Penganiayaan disebabkan kesalahnnya

Walau bagaimanapun sekalipun, bila seorang sahabat mengemukakan sebab-sebab keuzurannya, sama ada bohong apatah lagi kalau betul, maka hendaklah anda menerima keuzuran itu, sebab orang Mu’min yang sejati ketika dalam keadaaran marah, ia segera pula redha dengan alasan yang dikemukakan kepadanya. Dan kalau mesti marah atau benci pun, maka janganlah bersikap keterlaluan.

Allah telah berfirman:

“Moga-moga Allah akan menukarkan keadaan kamu dengan orang-orang yang kamu bermusuh-musuhan itu dengan kasih sayang.” (al-Mumtahinah: 7)

Berkata Umar Ibnul-Khattab r.a.: Awas, jangan sampai kecintaan kamu itu seperti dipaksa-paksakan, atau kebencian kamu pula seperti membinasakan. Maksudnya sehingga kamu merasa senang hati akan kebinasaan sahabatmu itu.