Kami telah utarakan di sini sebahagian dari akhlak dan budi pekerti baginda, agar anda mengerti tentang keluhuran perilakunya.

Sesudah itu hendaklah anda faham, baik tentang kebenarannya dan ketinggian darjatnya dan kebesaran kedudukannya di sisi Allah Ta’ala, sebab Allah Ta’ala telah melengkapkan diri Baginda dengan segala sifat kemurniaan akhlak dan budi pekerti, padahal Baginda adalah seorang yang ummi, tidak pandai tulis baca, tidak pernah mempelajari ilmu pengetahuan, tidak pernah membaca atau menatap buku-buku dan tidak pernah belayar kerana menuntut ilmu di negeri mana pun.

Akan tetapi baginda dibesarkan di kalangan orang-orang bodoh dari kaum arab yang kasar budi lakunya. Baginda dibesarkan pula sebagai seorang anak yatim, amat lemah.

Maka bagaimana dan dari mana Baginda telah mendapat segala pendidikan keluhuran akhlak dan adab itu? Bagaimana dan dari mana Baginda mengetahui selok-belok hukum agama yang terkhusus ini, dan tidak mengetahui selainnya dari ilmu pengetahuan pula? Terutama sekali kemakrifatannya tentang zat Allah, Malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan seumpamanya dari pengkhususan-pengkhususan yang biasanya dilengkapkan kepada seorang Nabi?

Pendek kata dari mana Baginda memperoleh semua ini kalaulah tidak menerusi wahyu yang diturunkan dari langit!

Fikirkanlah, manusia mana yang dapat mencapai semua pengkhususan-pengkhususan ini menerusi kekuatan yang ada padanya?

Andaikata tiada lain bukti yang ada pada Baginda untuk membuktikan dirinya sebagai seorang Nabi dan Rasul melainkan dengan perkara-perkara lahir yang disebutkan tadi, sudah memadai dan cukuplah! Padahal telah jelas dan terang keterangan-keterangan mengenai kemukjizatannya apa-apa yang tidak boleh diragukan atau ditolak lagi.