Mengenai menyapu atas sepatu ada sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Safwan bin Asal dari Rasulullah s.a.w. katanya:

Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kami ketika dalam pelayaran supaya jangan menanggalkan sepatu-sepatu kami selama tiga hari tiga malam.

Maka tiap-tiap orang yang memakai khuf (sepatu), sedangkan ia dalam taharah yang membolehkan ia bersembahyang, kemudian ia berhadas, maka dibolehkan baginya hanya menyapu di atas sepatunya saja selama tiga hari tiga malam, dikira dari masa menyapu iaitu bagi seorang musafir.

Dan bagi selain musafir pun dibolehkan, tetapi hanya dalam masa sehari semalam saja.

******

Nota: Menyapu atas khuf (sepatu) itu ada syarat-syaratnya yang tertentu, dan salah satu syaratnya ialah sepatu itu mestilah menutup hingga ke buku lali. Dan syarat-syarat yang lain dapat dibaca dalam buku-buku fiqh. Tujuan dari memakai khuf dan menyapu (air) di atasnya saja untuk menggantikan membasuh kaki, ialah untuk menghindarkan diri dari terkena sejuk, sebab kegunaan khuf biasanya hanya berlaku dalam musim-musim sejuk saja – pent. 

Klik untuk baca: Keperluan bekalan untuk akhirat seorang musafir
Klik untuk kembali ke senarai tajuk-tajuk utama dalam “Kitab Tata-tertib Pelayaran (Musafir)”